STANS

Vår maskinpark för stansning av plåt, band och tråd inehåller bla. Pullmatic 720 

Pullmax

Med vår Pullmax 720 kan vi erbjuda stansning, gradning, gängning, formningar och till och med bockning i samma arbetsmoment. Allt för att få produktionen att bli så flexibel som möjligt. Med detta system kan produktionen vara helt kundorderstyrd, med korta genomloppstider.

Pullmax stansmaskiner är de enda på marknaden som kan bocka 75mm högt och 90mm brett. Pullmax stansmaskiner har hög flexibilitet, går helt obemannade och har mycket korta ställtider. Maskinens samtliga verktyg är fritt indexerbara i stanshuvudet, detta bidrar till att samtliga verktyg når över hela plåten för t.ex. hörnklipp. I det roterande verktygsmagasinet är det enkelt att byta verktyg.

Med automation uppdelad i olika moduler har vi skräddarsytt vår specifika lösning för obemannad körning under t.ex. kvällar, nätter eller helger. Givetvis med övervakningslarm kopplat till anläggningen.