KAPNING

Automatkapning och ändformning

kap2

Vi kan kapa och leverera era rör i dimensioner upp till diameter 102 och längder upp till 3000 mm. Vi erbjuder även olika typer av ändformning och stansning.